ULKER BISKUVIULKER BISKUVIULKER BISKUVI

ULKER BISKUVI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ULKER พื้นฐาน

ULKER BISKUVI กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 19.60 B TRY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 19.58 B TRY ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ ULKER สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ