NETAS TELEKOM

NETAS BIST
NETAS
NETAS TELEKOM BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NETAS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NETAS TELEKOM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NETAS คือ 1.492B TRY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้