GSD HOLDINGGSD HOLDINGGSD HOLDING

GSD HOLDING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GSDHO พื้นฐาน

GSD HOLDING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

GSDHO มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.35%