BIZIM MAGAZALARI

BIZIM BIST
BIZIM
BIZIM MAGAZALARI BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIZIM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BIZIM MAGAZALARI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIZIM คือ 1.447B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 2.30 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 10.49

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้