ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ARCLK งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ ARCELIK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ARCLK คือ 54.903B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 4.69 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.73% และ P/E คือ 17.31 วันที่ของรายได้ ARCELIK ถัดไปคือ 1 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 1.78 TRY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้