GRUPO CLARIN SAGRUPO CLARIN SAGRUPO CLARIN SA

GRUPO CLARIN SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GCLA พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง GRUPO CLARIN SA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

GCLA กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 24 คือ -4.38 B ARS สำหรับ 2023 แล้ว GCLA กระแสเงินสดอิสระคือ 4.25 B ARS และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 10.58 B ARS

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: ARS
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี