SSS

SUNRISEMEZZ PLC (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SUNMEZZ พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง SUNRISEMEZZ PLC (CR) กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

SUNMEZZ กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ -86.85 k EUR สำหรับ 2023 แล้ว SUNMEZZ กระแสเงินสดอิสระคือ -437.18 k EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -437.18 k EUR

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี