OOO

OPTIMA BANK S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OPTIMA พื้นฐาน

OPTIMA BANK S.A. (CR) งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OPTIMA สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 132.50 M EUR และสูงขึ้น 36.60%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ 58.92 M EUR

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EUR
TTM