ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนี S&P/ASX
 
   
ดัชนี S&P/ASX 200
 
   
Australia 200
 
   
Australia 200 CFD
 
   
ดัชนี S&P/ASX All Australian 50