CHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUP

CHARTER HALL GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
กลับไป

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ของCHARTER HALL GROUP

ข้อมูลประจำปี
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ข้อมูลรายไตรมาส
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-