BSP FINANCIAL GROUP LIMITEDBSP FINANCIAL GROUP LIMITEDBSP FINANCIAL GROUP LIMITED

BSP FINANCIAL GROUP LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BFL พื้นฐาน

BSP FINANCIAL GROUP LIMITED งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ BFL สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 643.66 M AUD และสูงขึ้น 9.24%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ 194.06 M AUD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AUD
TTM