AAA

AUSWIDE BANK LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ABA พื้นฐาน

AUSWIDE BANK LTD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ ABA สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 128.03 M AUD และสูงขึ้น 13.24%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ 7.66 M AUD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AUD
TTM