Teucrium Wheat Fund ETVTeucrium Wheat Fund ETVTeucrium Wheat Fund ETV

Teucrium Wheat Fund ETV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪138.73 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.63 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−3.004%

เกี่ยวกับ Teucrium Wheat Fund ETV

Issuer
Teucrium Trading LLC
Brand
Teucrium
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.80%
Home page
Inception date
19 ก.ย. 2554
Index tracked
Teucrium Wheat Fund Benchmark
Management style
ตั้งรับ

Classification

Asset Class
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
การเกษตร
Focus
ข้าวสาลี
Niche
แบบขั้นบันได
กลยุทธ์
แบบขั้นบันได
Weighting scheme
สินทรัพย์เดียว
Selection criteria
สินทรัพย์เดียว
What's in the fund
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Futures
เงินสด
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
Futures45.73%
เงินสด43.84%
องค์กร10.43%
กองทุนรวม0.00%
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง