VanEck Gold Miners ETF GDX

GDX Arca
GDX
VanEck Gold Miners ETF Arca
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล

GDX ชาร์ตกองทุนหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

โปรไฟล์

ภาค: อื่นๆ
อุตสาหกรรม: กองทรัสต์/กองทุนรวม
ผลตอบแทนเงินปันผล: 0.59%