Grayscale Bitcoin Trust (BTC)Grayscale Bitcoin Trust (BTC)Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪19.39 B‬USD
Fund flows (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
3.1%

เกี่ยวกับ Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Issuer
Digital Currency Group, Inc.
Brand
Grayscale
Expense ratio
1.50%
Home page
Inception date
11 ม.ค. 2567
Index tracked
CoinDesk Bitcoin Price Index - Benchmark Price Return
Management style
ตั้งรับ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 กองทุน GBTC มีประวัติอันยาวนานในฐานะหนึ่งในกองทุนบิตคอยน์ที่บุกเบิกการซื้อขายแบบสาธารณะ กองทุน Grayscale Bitcoin Trust ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในยุคเริ่มแรกที่อุทิศให้บิตคอยน์โดยเฉพาะและเป็นเชิงรับ กองทุนนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในกองทรัสต์ BTC ในขณะที่ขจัดความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้มา การจัดเก็บ และการเก็บรักษากองทรัสต์ BTC โดยตรง ในฐานะกองทุน Bitcoin Spot ETF ที่มีการซื้อขายกันอย่างคล่องตัว กองทุน GBTC ช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการสถานะของตน
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
รายการเฝ้าติดตามที่รวบรวมไว้ที่ GBTC มีบริการ