CPI Aerostructures, Inc.CPI Aerostructures, Inc.CPI Aerostructures, Inc.

CPI Aerostructures, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CVU พื้นฐาน

CPI Aerostructures, Inc. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CVU คือ 0.40 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.11 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 203.00 คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย