Abu Dhabi Ports Company PJSCAbu Dhabi Ports Company PJSCAbu Dhabi Ports Company PJSC

Abu Dhabi Ports Company PJSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADPORTS พื้นฐาน

Abu Dhabi Ports Company PJSC สรุปรายได้

รายได้ Abu Dhabi Ports Company PJSC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 11.68 B AED ซึ่งส่วนใหญ่ 6.28 B AED มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Maritime & Shipping, ปีก่อนนำ 2.14 B AED. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Abu Dhabi Ports Company PJSC 9.36 B AED, และปีก่อนนั้น 5.36 B AED.

จากซอร์ส
จากประเทศ