ชาร์ตคอลัมน์

คอลัมน์เป็นชาร์ตประเภทหนึ่งที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาที่แท้จริงของเครื่องมือ คุณสามารถเปิดใช้งานคอลัมน์ในการตั้งค่าประเภทชาร์ตได้ และจะพร้อมใช้งานสำหรับสัญลักษณ์เพิ่มเติม

ในการพล๊อทจุดชาร์ต ค่าของราคาปิดจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้น ในขณะเดียวกัน ค่าอื่นๆ สำหรับการพล๊อทจุดนั้นมีให้เลือก:

คุณยังสามารถปรับแต่งสีคอลัมน์:

แถบสีสูงขึ้นเมื่อราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด สีเขียวตามค่าเริ่มต้น

แถบสีต่ำลงเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด สีแดงตามค่าเริ่มต้น