วอลุ่ม ขึ้น/ลง

คำนิยาม

อินดิเคเตอร์วอลุ่มขึ้น/ลง สะท้อนถึงทิศทางที่การซื้อขายที่กำลังเคลื่อนที่ภายในแต่ละบาร์ ในการทำเช่นนี้ จะแบ่งค่าวอลุ่มบนบาร์ปัจจุบันออกเป็นสองค่า: วอลุ่มที่เพิ่มขึ้น (วอลุ่มที่คำนวณเมื่อราคาเพิ่มขึ้น) และวอลุ่มที่ลดลง (วอลุ่มที่คำนวณเมื่อราคาลดลง) หากวอลุ่มขึ้นมากกว่าวอลุ่มลง วอลุ่มการซื้อขายหลักภายในแท่งเทียนปัจจุบันจะเกิดขึ้นที่ราคาซื้อ

ค่าผลลัพธ์จะถูกพล็อตเป็นฮิสโตแกรม: ค่าวอลุ่มขึ้นจะถูกพล็อตเหนือศูนย์ ค่าวอลุ่มลงต่ำกว่าศูนย์ ความแตกต่างระหว่างค่าทั้งสองจะแสดงโดยเดลต้า โดยจะแสดงเป็นรอยบากในสีของวอลุ่มที่มีอยู่

การคำนวณ

ในการคำนวณค่าวอลุ่มขึ้นและลง อินดิเคเตอร์จะสแกนวอลุ่มจากแท่งเทียนของไทม์เฟรมที่เล็กกว่าซึ่งรวมอยู่ในแท่งเทียนปัจจุบันและวิเคราะห์ว่าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเมื่อแท่งเทียนเหล่านี้ก่อตัวขึ้น

ในการทำเช่นนี้ อันดับแรกจะกำหนดไทม์เฟรมที่จะใช้ค่าวอลุ่มไทม์เฟรมที่สูงขึ้นจะให้ข้อมูลในอดีตมากขึ้น แต่การคำนวณจะแม่นยำน้อยกว่า

สามารถใช้ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าที่แตกต่างกันในการคำนวณวอลุ่มขึ้น/ลง โดยค่าเริ่มต้น ไทม์เฟรมสำหรับการคำนวณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามไทม์เฟรมของชาร์ตหลัก:

ไทม์เฟรมของชาร์ต

ไทม์เฟรมที่ใช้ในการคำนวณ

ระหว่างวัน

1

รายวัน

5

อื่นๆ

60

ไม่สามารถคำนวณค่าอินดิเคเตอร์สำหรับบาร์ระยะเวลาที่ต่ำกว่า 1 นาที

หลังจากเลือกไทม์เฟรมแล้ว แต่ละบาร์ของไทม์เฟรมที่เล็กกว่าจะได้รับการวิเคราะห์สำหรับทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหว

หากราคาเปิดไม่เท่ากับราคาปิด:

  • หากราคาปิดของแท่งปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิด จะถือว่าราคาขยับขึ้น
  • หากราคาปิดของแท่งปัจจุบันน้อยกว่าราคาเปิด จะถือว่าราคาขยับลงหากราคาปิดของแท่งปัจจุบันเท่ากับราคาเปิด:
  • หากราคาปิดของแท่งปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ให้ถือว่าราคาขยับขึ้น
  • หากราคาปิดของแท่งปัจจุบันน้อยกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ให้ถือว่าราคากำลังเคลื่อนตัวลง

หลังจากนั้น ค่าวอลุ่มบนบาร์ทั้งหมดที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจะถูกสรุป ดังนั้น Up Volume จะแสดงปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาขยับขึ้น และ Down Volume หมายถึงการซื้อขายในขณะที่เคลื่อนไหวลง

อินพุต

ใช้ไทม์เฟรมที่กำหนดเอง

กำหนดว่าจะเลือกไทม์เฟรมล่างที่ใช้สำหรับการคำนวณโดยอัตโนมัติ (โดยค่าเริ่มต้น) หรือด้วยตนเอง หากเลือก ระบบจะเลือกไทม์เฟรมตามอินพุตไทม์เฟรมแทน

ไทม์เฟรม

ให้คุณระบุไทม์เฟรมเฉพาะที่อินดิเคเตอร์จะตรวจสอบเพื่อค้นหาบาร์ที่จะใช้ในขณะที่คำนวณผลรวมของปริมาณ ไทม์เฟรมที่สูงขึ้นจะให้ข้อมูลในอดีตมากขึ้น แต่การคำนวณจะแม่นยำน้อยลง ช่องนี้ใช้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกใช้ไทม์เฟรมที่กำหนดเองเท่านั้น