ทำไมฉันไม่สามารถเข้าสู่บัญชีซื้อขายกระดาษของฉันได้?

คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีซื้อขายกระดาษของคุณได้หาก:

  • บัญชีจริงของคุณถูกย้ายไปยังนิติบุคคลอื่น ในกรณีนั้น บัญชีซื้อขายกระดาษเก่าของคุณถูกปิด
  • คุณขอบัญชีซื้อขายกระดาษใหม่ที่ยังไม่พร้อม โดยปกติจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการเปิดใช้งาน
  • บัญชีซื้อขายกระดาษของคุณถูกปิดเนื่องจากไม่มีการใช้งาน
  • บัญชีจริงของคุณถูกปิด ในกรณีนั้น บัญชีซื้อขายกระดาษของคุณก็จะถูกปิดเช่นกัน
  • คุณมีบัญชีเก่าและไม่เคยเปิดใช้งานบัญชีกระดาษ (บัญชีที่ใหม่กว่ารวมถึงบัญชีกระดาษ)