ตราสารใดบ้างที่ฉันสามารถซื้อขายผ่าน Interactive Brokers?

หากต้องการค้นหาสัญลักษณ์ที่ซื้อขายได้ทั้งหมดสำหรับ Interactive Brokers ให้เชื่อมต่อผ่านแผงการซื้อขาย จากนั้นเปิดการค้นหาสัญลักษณ์ และสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทำเครื่องหมาย Interactive Brokers เปิดใช้งานอยู่ (ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเท่านั้น)

จากนั้น หากคุณกำลังมองหาสัญลักษณ์เฉพาะ ให้ใช้แถบค้นหา