การทดสอบย้อนหลังเชิงลึก (Deep Backtesting) มีข้อมูลมากเท่าใด?

การทดสอบย้อนหลังเชิงลึกช่วยให้สามารถทำ backtest กับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในการจัดเก็บข้อมูลของ TradingView ความยาวของข้อมูลย้อนหลังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ที่เลือกและไทม์เฟรมของชาร์ต สำหรับไทม์เฟรมรายวันและฐานรายวัน(daily-based) เราจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดบนชาร์ต และสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันในโหมดประวัติเชิงลึกได้ สำหรับไทม์เฟรมระหว่างวัน TradingView จะเก็บข้อมูลจำนวนจำกัด และระยะเวลาในไทม์เฟรมระหว่างวันอาจสั้นกว่ารายวัน หากไม่มีข้อมูลสำหรับช่วงเวลาการทดสอบย้อนหลังเชิงลึกที่เลือกทั้งหมด ตัวทดสอบกลยุทธ์จะตีกลับข้อผิดพลาด “ไม่มีข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่เลือกและไทม์เฟรมของชาร์ต” หากมีข้อมูลระหว่างวันเพียงบางส่วนภายในช่วงเวลาที่เลือก กลยุทธ์จะถูกคำนวณตามปกติ โดยเฉพาะช่วงที่สองเป็นช่วงๆ ความยาวสูงสุดคือสองสัปดาห์สุดท้าย