การทดสอบย้อนหลังเชิงลึก (Deep Backtesting) ทำงานอย่างไร?

  1. เพิ่มกลยุทธ์ลงในชาร์ต
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง
  3. เปลี่ยนไปใช้โหมด การทดสอบย้อนหลังเชิงลึก
  4. เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการคำนวณและสร้างรายงาน

โปรดทราบว่าชาร์ตแสดงผลการคำนวณกลยุทธ์ในโหมดผู้ทดสอบกลยุทธ์ปกติ ไม่ใช่ผลการทดสอบในโหมดการทดสอบย้อนหลังเชิงลึก