ประวัติเชิงลึก (Deep history) คืออะไร?

ประวัติเชิงลึก (Deep history) เป็นโหมดเพิ่มเติมของการดำเนินการของผู้ทดสอบกลยุทธ์ ซึ่งทำให้สามารถคำนวณกลยุทธ์จากข้อมูลประวัติทั้งหมดที่มีสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือกได้ ไม่เพียงแต่กับข้อมูลที่โหลดบนชาร์ตเท่านั้น