How do I get TradingView Coins?

หากคุณมีเหรียญไม่เพียงพอที่จะซื้อแผนบริการหรือต้องการสนับสนุนผู้เขียนคนโปรดของคุณ คุณสามารถรับเหรียญได้โดย:

  1. การเลือก 'รับเหรียญ' ในกล่องโต้ตอบของการ 'ส่งเหรียญ' หรือ ไปทำที่การซื้อเหรียญที่ สโตร์ 
  2. ในแท็บที่เปิดขึ้น คุณสามารถเลือกจำนวนเหรียญได้ (เช่น 500, 1000, 5000 เป็นต้น)
  3. ป้อนรายละเอียดการชำระเงินของคุณ คุณสามารถใช้บัตรธนาคาร บัญชี PayPal, Google หรือ Apple Pay
  4. ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น