วิธีเปิดใช้งานเส้นสถานะบนชาร์ตทั้งหมดในเลย์เอาต์

    ในการแสดงพารามิเตอร์อินดิเคเตอร์ (เส้นสถานอินดิเคเตอร์) พร้อมกันบนชาร์ตทั้งหมดในหน้าต่าง คุณต้องเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์แบบ Crosshair ในเมนูแบบเลื่อนลงของพื้นที่ทำงานของคุณ

ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เมนู Select Layout ที่อยู่บนแถบเครื่องมือด้านบนและเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ Crosshair