วิธีการสร้างชาร์ตด้วย Emojis

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มอีโมจิลงในชาร์ตของคุณคือเครื่องมือ ป้ายสัญญาลักษณ์ ที่อยู่บนแท็บเครื่องมือคำอธิบายประกอบ

ในแท็บ รูปแบบ ของการตั้งค่าป้ายสัญญาลักษณ์ ให้เลือกช่องเครื่องหมายหมุด Emoji แล้วเลือกอีโมจิที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ การใช้อีโมจิยังมีอยู่ในเครื่องมือวาดภาพใดๆ ที่มีฟิลด์การตั้งค่าข้อความ เพียงคัดลอกและวางอีโมจิที่คุณต้องการ