ฉันต้องการปรับแต่งการมองเห็นสำหรับหลาย ๆ ออบเจ็กต์

คุณสามารถปรับแต่งการมองเห็นสำหรับออบเจ็กต์ต่างๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ดังนี้:

  • เปิดทรีออบเจ็กต์ วางออบเจ็กต์รูปวาดลงในกลุ่ม แล้วเลือก "การตั้งค่า" ในเมนูแบบเลื่อนลงของกลุ่ม

 

  • กด Ctrl บน Windows หรือ Cmd บน Mac เลือกออบเจ็กต์หรือกลุ่มหลายรายการในแผนผังออบเจ็กต์ด้วยเมาส์ของคุณ เปิดเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก "การตั้งค่า"

 

  • กด Ctrl บน Windows หรือ Cmd บน Mac เลือกออบเจ็กต์หลายชิ้นบนชาร์ตด้วยเมาส์ของคุณ เปิดเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก "การตั้งค่า"

 

  • เลือกออบเจ็กต์หรือกลุ่มหลายรายการแล้วคลิกปุ่ม "การตั้งค่า" ในแถบเครื่องมือแบบลอย