ฉันต้องการซ่อนค่าของอินดิเคเตอร์แต่ละตัว

คุณสามารถซ่อนค่าของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวในคำอธิบายและในระดับราคาได้ดังนี้:

  • เปิดแท็บ "สไตล์" ในการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ 
  • ปิดใช้งานตัวเลือก "ป้ายกำกับในระดับราคา" และ "ค่าในบรรทัดสถานะ"

โปรดทราบว่าหากการตั้งค่าสำหรับการแสดงป้ายอินดิเคเตอร์บนมาตราส่วนและค่าในคำอธิบายชาร์ตถูกปิดใช้งานทั่วโลก (ในการตั้งค่าทั่วไปสำหรับมาตราส่วนและในแถบสถานะสำหรับชาร์ต) เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ ค่าและป้ายจะไม่ถูกแสดงสำหรับอินดิเคเตอร์แต่ละตัว