ฉันควรทำอย่างไรก่อนที่จะเริ่มซื้อขายผ่าน BingX บน TradingView?