ฉันต้องการเพิ่มคอลัมน์ของฉันลงในรายการเฝ้าดู

ในขณะนี้ ยังไม่สามารถเพิ่มคอลัมน์อื่นใดนอกจากคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วในรายการเฝ้าดู (ล่าสุด, การเปลี่ยนแปลง, เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง, ปริมาณ, และค่าชั่วโมงที่ขยายเวลาล่าสุด) เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้ตัวคัดกรองและเพิ่มหลายคอลัมน์ในการตั้งค่าได้เสมอ