ฉันจะติดตั้งแอพด้วย PowerShell ได้อย่างไร

แอพตัวติดตั้งแอพใช้งานได้ดีเกือบตลอดเวลา แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถทำการติดตั้งแอพให้เสร็จสมบูรณ์ได้ PowerShell อาจมีประโยชน์แล้ว

  1. เปิด Windows PowerShell (เริ่ม -> คลิกขวา PowerShell -> เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)
  2. พิมพ์คำสั่งด้านล่างและเรียกใช้:

add-appxpackage https://tvd-packages.tradingview.com/stable/latest/win32/TradingView.msix