ฉันสามารถรับส่วนลดสำหรับการสมัครรับข้อมูลได้หรือไม่

ไม่มีส่วนลดสำหรับการสมัครรับข้อมูล เนื่องจากเราไม่ได้รับอะไรจากค่าบริการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เราต้องรวบรวมการชำระเงินเหล่านี้ นำส่งไปยังแต่ละตลาด และรายงานผู้ใช้งาน ข้อมูลจึงไม่รวมอยู่ในข้อเสนอของเรา