เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาด: “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้”

เป็นไปได้มากว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานบน Gemini.com ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้โปรด กลับไปที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Gemini: https://www.gemini.com/