เหตุใดการซื้อของฉันจึงเกินวงเงินที่จำกัดไว้

ยอดเงินในบัญชีกระดาษมาตรฐานคือ 100 000 USD อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะวางคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าการค้าที่เกินกำลังซื้อของยอดคงเหลือใน Paper Trading ของคุณ ในกรณีที่สถานะปิดและขาดทุนมากกว่ายอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน จะมีตัวเลขติดลบ