เลเวลจะถูกแสดงในแผงการซื้อขายอย่างไร?

เลเวล Take Profit จะแสดงเป็น Limit Order ในขณะที่ Stop Loss คือ Stop Order

จนกว่าคำสั่งหลักจะยังไม่ถูกดำเนินการ โพสิชั่นจะเป็น "กำลังทำงาน" ในขณะที่เลเวลจะเป็น "ไม่ใช้งาน"

สถานะไม่ใช้งานไม่ได้หมายความว่าถูกปิดใช้งาน แต่หมายความว่ายังไม่ได้เปิดใช้งาน

เมื่อออร์เดอร์เปลี่ยนเป็นโพสิชั่น สถานะจะเป็น "ถูกเติมแล้ว" และเลเวลของออร์เดอร์จะถูกระบุว่าเป็น "กำลังทำงาน"