ฉันไม่มีปุ่มชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ / ในแอพมือถือ

หากการสมัครใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง จะไม่สามารถซื้อบนแพลตฟอร์มอื่นได้ หากคุณพบว่าสะดวกกว่าในการสมัครจากแพลตฟอร์มอื่น คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกปัจจุบันหรือการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัคร และหลังจากการยกเลิกขั้นสุดท้าย ให้ซื้อการสมัครสมาชิกใหม่บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าสามารถให้ใช้ช่วงทดลองใช้งานได้เพียงครั้งเดียว โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่คุณซื้อการสมัครรับข้อมูล