ฉันต้องการหยุดการสมัครสมาชิกที่ซื้อผ่านแอพ Android ชั่วคราว

คุณสามารถหยุดการสมัครรับข้อมูลที่ซื้อผ่านแอป Android เท่านั้น จะหยุดชั่วคราวเมื่อรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันสิ้นสุดลง คุณจะสามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ทุกเมื่อหรือยกเลิกการหยุดชั่วคราวก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ การสมัครจะเปิดใช้งานอีกครั้งตามระยะเวลาที่เลือก หากคุณซื้อการสมัครรับข้อมูลใหม่ในขณะที่มีการหยุดสมัครรับข้อมูลชั่วคราว การสมัครรับข้อมูลครั้งก่อนจะถูกยกเลิก

การสมัครรับข้อมูลสามารถหยุดชั่วคราวและเริ่มต้นใหม่ได้เฉพาะในแอป Google Play เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Google Play Help