วิธีเปิด/ปิด Alert Line บนชาร์ต

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน Alert Line ได้โดยคลิกขวาที่สัญญาณเตือนและเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในเมนูกล่องโต้ตอบ