วิธีเปิดใช้งานปุ่มบวกในเลเวลราคา

คุณสามารถเปิดใช้งานปุ่มบวกในการตั้งค่าชาร์ต -> แท็บสเกลโดยเลือกตัวเลือกนี้หรือโดยคลิกขวาที่แกนราคาและทำเครื่องหมายที่ "ปุ่มบวก"