ข้อมูลเศรษฐกิจคืออะไร?

ข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นจุดข้อมูลที่อธิบายสถานะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม (GDP, อัตราเงินเฟ้อ) สถานะของอุตสาหกรรมเฉพาะ (การผลิตเหล็ก) หรือระบบ (เตียง ICU)

ในขณะนี้ มี 300 เมตริกสำหรับ 200 ประเทศ

รายการข้อมูลทั้งหมดที่มีสามารถพบได้ที่นี่