ฉันจะดูสัญลักษณ์หลักสำหรับตลาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร? (ตัวกรอง "รายการหลัก" มีไว้เพื่ออะไร)

ในตลาดหลายแห่งที่โปรแกรมคัดกรองหุ้นของเรารองรับ ตารางนี้ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนหลักสำหรับตลาดนั้นเท่านั้น แต่อาจประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดนั้นในฐานะตำแหน่งเสริมหรือตำแหน่งที่เป็นทางเลือก

หากคุณต้องการกรองสัญลักษณ์เพิ่มเติมเหล่านี้ออก เราได้แนะนำตัวกรอง "แสดงสัญลักษณ์หลักของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น" ใหม่ คุณสามารถค้นหาได้ในเมนูตัวกรองที่มุมขวา

ตัวอย่างเช่น รายการหลักของ AAPL อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังแสดงสัญลักษณ์ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี

หากคุณต้องการดูสัญลักษณ์ทั้งหมดสำหรับตลาดหลักทรัพย์อิตาลี ตัวกรองนี้ควรปิดใช้งาน หากต้องการดู ให้เลือกตลาดหลักทรัพย์อิตาลีในเครื่องมือคัดกรองหุ้น เปิดตัวกรองและยกเลิกการเลือก 'แสดงสัญลักษณ์หลักของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น'

หากคุณต้องการดูเฉพาะสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์หลักในตลาดหลักทรัพย์อิตาลี คุณสามารถเปิดใช้งานตัวกรอง "แสดงสัญลักษณ์หลักของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น" และยกเว้นรายการเพิ่มเติมที่เป็นตัวเลือก เช่น AAPL จากรายการของคุณ


ตัวกรองนี้รวมอยู่ในชุดตัวกรองเริ่มต้นทั้งหมด เช่น มูลค่าตลาดมากที่สุด, ผู้นำด้านปริมาณการซื้อขาย ฯลฯ มันไม่มีผลต่อชุดตัวกรองแบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเองจากรายการ พร้อมกับตัวกรองตัวคัดกรองอื่นๆ ทั้งหมด