การแปลงสกุลเงินในตัวคัดกรองหุ้น

ในตาราง Stock Screener ข้อมูลบางส่วนจะแสดงในรูปแบบสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลราคา (เช่น ราคาสุดท้ายของสัญลักษณ์) จะแสดงในสกุลเงินของบริษัทที่กำหนดเสมอ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสกุลเงินในตลาดท้องถิ่น โปรดทราบว่าข้อมูลนี้ยังไม่สามารถแปลงได้

ข้อมูลทางการเงิน (Market Capitalization, Basic EPS ฯลฯ) แสดงในสกุลเงินของตลาด แต่สามารถมีตัวเลือกการแปลงได้สูงสุดสามตัวเลือก

  1. สกุลเงินท้องถิ่น: สกุลเงินของบริษัทเอง (= สกุลเงินของ LAST)
  2. สกุลเงินของตลาด: สกุลเงินของตลาดท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
  3. USD: สามารถแปลงเป็นค่าของสกุลเงินนี้ในตลาดใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น มีสกุลเงินทิกเกอร์ที่แตกต่างกันสำหรับตลาดสหราชอาณาจักร (ดูได้จากคอลัมน์ LAST)

1. ในการวิเคราะห์มูลค่าทางการเงินในสกุลเงินของสัญลักษณ์ คุณต้องเลือกตัวเลือกสกุลเงินท้องถิ่น จากนั้นค่า LAST และ Market CAP สำหรับแต่ละสัญลักษณ์จะแสดงเป็นสัญลักษณ์สกุลเงินเดียวกันทีละสัญลักษณ์

2. ตัวเลือกการแปลงที่สองในเมนูการเงิน (GBP ในตัวอย่างปัจจุบัน) แปลงมูลค่าทางการเงินเป็นสกุลเงินของตลาดท้องถิ่น (เช่น ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษสำหรับตลาดสหราชอาณาจักร) โปรดทราบว่าคอลัมน์มูลค่าตลาดจะมีการคำนวณใหม่ ในขณะที่ คอลัมน์สุดท้ายยังคงอยู่ในสกุลเงินของบริษัท

3. ตัวเลือกการแปลงที่สามจะคำนวณมูลค่าทางการเงินใหม่เป็นสกุลเงิน USD (คุณสามารถแปลงมูลค่าทางการเงินในตลาดใดก็ได้เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในเมนูเสมอ) โปรดทราบว่าคอลัมน์ราคา เช่น LAST จะยังคงแสดงอยู่ในสกุลเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม มีตลาดที่มีการคำนวณข้อมูลทางการเงินในสกุลเงินของตลาดสำหรับสัญลักษณ์ทั้งหมด ในตลาดเหล่านี้ จะมีเพียงสองตัวเลือกในเมนู:

  • สกุลเงินของตลาด
  • ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์บราซิล