ฉันได้รับอีเมลจาก TradingView ว่าการสมัครของฉันไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติได้

ระบบจะพยายามประมวลผลการชำระเงินภายในสามวัน ดังนั้น หากคุณอัปเดตวิธีการชำระเงินหรือแก้ปัญหากับธนาคารหลังจากการลองครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล การสมัครของคุณจะต่ออายุสำเร็จ คุณเพียงแค่ต้องรอให้ระบบของเราพยายามใหม่