ภาพวาดของฉันไม่ซิงโครไนซ์กับชาร์ตทั้งหมดของเลย์เอาต์

ภาพวาดสามารถซิงค์ได้เฉพาะในชาร์ตที่มีสัญลักษณ์เดียวกันภายในเลย์เอาต์แบบหลายชาร์ตเดียวเมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ภาพวาดไว้

หากต้องการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์วัตถุรูปวาด ให้เปิดโหมดหลายชาร์ตในเมนูเลือกเค้าโครง

ตอนนี้เปิดการซิงโครไนซ์ของวัตถุรูปวาดโดยใช้ปุ่มบนแผงด้านซ้าย

 


คุณยังสามารถซิงโครไนซ์แต่ละออบเจ็กต์รูปวาดได้โดยเลือกตัวเลือก "ซิงค์ในเลย์เอาต์" ในเมนูบริบท