ฉันต้องการปรับขนาดชาร์ตของเลย์เอาต์ของฉัน

ในการปรับขนาดชาร์ตให้ลากด้านใดด้านหนึ่ง การดับเบิลคลิกที่เส้นขอบใดๆ ของชาร์ตจะทำให้เส้นขอบนั้นกลับสู่สถานะเริ่มต้น


คุณยังสามารถย้ายเส้นขอบของชารตได้หลายแบบพร้อมกัน ในการดำเนินการนี้ ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะลาก