ข้อกำหนดของระบบสำหรับแอปเดสก์ท็อป

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการใช้แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป:

  • macOS: Catalina 10.15  หรือสูงกว่า
  • Windows
    • Windows 10 64-bit, เวอร์ชั่น 21H2 หรือสู่งกว่า
    • Windows 11 64-bit
  • Linux: Linux distro ที่มีการติดตั้ง Snap package manager