ความบกพร่องของสี (artifacts) ปรากฏขึ้นบนชาร์ตอย่างกะทันหัน