เหตุใดออร์เดอร์ของฉันจึงถูกดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ แม้ว่าราคาบนชาร์ตจะถึงหรือไม่ถึงเลเวลออร์เดอร์?

ชาร์ต Forexcom ขึ้นอยู่กับราคากลาง ดังนั้น การไปถึงหรือไม่ถึงเลเวลออร์เดอร์โดยชาร์ตไม่ได้หมายความว่าออร์เดอร์ควรหรือไม่ควรได้รับการดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดตาม Ask/Bid ซึ่งมักจะสูงกว่า/ต่ำกว่า Mid เสมอ ตรวจสอบ Ask/Bid ปัจจุบันในตั๋วออร์เดอร์ซื้อหรือในปุ่มซื้อ/ขายบนชาร์ต เพื่อดูข้อมูลที่มาจากโบรกเกอร์และออร์เดอร์ที่ดำเนินการ