ลิขสิทธิ์และกฎการใช้งานที่เหมาะสม

ในทุกขณะเวลาใดๆ อย่าใช้เนื้อหาหรือการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่มีใบอนุญาตให้ใช้มาใช้งาน อย่าสตรีมเนื้อหาที่ถือว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลบออกรวมทั้งอาจรวมถึงบทลงโทษสำหรับบัญชีผู้ใช้งานนั้นหรือเจ้าของบัญชี